Erkki Lietzen

Leirilippukunta on leiriläisten koti leirillä. Leirilippukunnan johdon toiminnalla on mahdollista saada aikaiseksi hyvä ja kasvattava leirikokemus. Tästä syystä ei ole samantekevää millainen porukka leirilippukuntaa pyörittää.

Leirilippukunnan koko on 40 – 80 leiriläistä. Leirilippukunta voi muodostua yhden tai useamman lippukunnan leiriläisistä. Satahangalla kaikki lippukunnan leiriläiset majoittuvat oman lippukunnan kanssa leirilippukunnassa.

Leirilippukunnanjohtaja

Leirilippukunnanjohtaja

Johtaja toimii leirilippukunnan johtajana ja leirilippukunnan leiriläisten lähijohtajana. Leirilippukunnan johdossa toimivat leirilippukunnanjohtaja ja hänen kakkosensa (apulaisjohtaja) sekä kolmen ikäkauden (tarpojat, samoajat, vaeltajat) leiriluotsit.

Pestaus

Leirilippukunnanjohtaja pestaa leirilippukunnan muodostava lippukunta tai lippukunnat. Pestaajana toimivat lippukunnanjohtajat.

Pestaajalippukunnat sitoutuvat:

 • Käymään pestikeskustelun pestattavan kanssa
 • Käymään keskustelun leirilippukunnan yhteisistä toimintatavoista sopimiseksi
 • Rekrytoimaan leirilippukunnanjohtajan lisäksi varajohtajan ja leiriluotsit/ikäkausiluotsit
 • Tukemaan pestattavaa kaikissa leirivalmisteluissa

Leirilippukunnanjohtajan pesti sopii hyvin nuorelle johtajalle (18 vuotta täyttäneelle vaeltajalle). Leiriluotsin tehtävät sopivat aikuisille johtajille.

Pestin tukeminen

Leirilippukunnanjohtajan tärkein tuki on hänet pestanneet lippukunnat. Lisäksi pestissä olevaa leirilippukunnanjohtajaa tukevat partiopiirien alueohjaajat (ennen leiriä) sekä kalastajakylien johtajat ja Satahangan osallistujapäällikkö (ennen leiriä ja leirin aikana)

Pestin kesto

Tavoitteena on, että leirilippukunnanjohtajat ja leiriluotsit on nimetty 10.3.2018 mennessä ja pestikeskustelu on käyty 30.5.2018 mennessä.

Pesti päättyy leirin jälkeen, kun leirilippukunnan kalusto on huollettu, tarkistettu ja palautettu sekä mahdollinen palaute kerätty leiriläisiltä ja käyty loppukeskustelu lippukuntien kanssa.

Pestin sisältö

Ennen leiriä leirilippukunnanjohtaja

 1. Varmistaa, että on suorittanut Turvallisesti yhdessä – verkkokoulutuksen (todistus suoritetusta kurssista tulee lähettää kalastajakylien päälliköille 30.6 mennessä).
 2. Keskustelee leirilippukunnan muodostavien lippukuntien kanssa yhteisistä toimintatavoista leirillä.
 3. Sopii työnjaosta leirilippukunnanjohtajien ja luotsien kesken.
 4. Vastaa yhdessä lippukuntien kanssa valmistautumisesta leiriin.
 5. Käy läpi leirilippukuntaan ilmoittautuneet ja ottaa selvää osallistujien erityistarpeista.
 6. Jakaa tietoa Satahangasta muille johtajille, leiriläisille ja heidän vanhemmilleen.
 7. Pitää yhteyttä mahdollisiin leirilippukunnan kv-vieraisiin ja ei-vielä-partiolaisiin.
 8. Huolehtii leirilippukunnan kaluston kokoamisesta, tarkastamisesta ja huoltamisesta yhdessä lippukuntien kanssa.
 9. Suunnittelee leirilippukuntien alueen käyttöä ja leirirakennelmia, sekä varaa tarvittavat materiaalit leirille.
 10. Pitää yhteyttä kalastajakylän johtajaan, kun tämä on tiedossa.

Leirin aikana leirilippukunnanjohtaja

 1. Johtaa leirilippukunnan toimintaa.
 2. Vastaa leirilippukunnan leiriarjen sujumisesta ja kasvatuksellisuudesta sekä leiriläisten hyvinvoinnista ja jaksamisesta yhdessä luotsien kanssa, sovitun työnjaon mukaisesti.
 3. Huolehtii leirilippukunnan turvallisuudesta ja leirin sääntöjen noudattamisesta.
 4. Huolehtii leiriläisten leiriaikataulun ja hiljaisuuden noudattamisesta.
 5. Osallistuu kalastajakylän yhteisen ohjelman toteuttamiseen.
 6. Osallistuu leirilippukunnanjohtajien kokouksiin ja varmistaa, että annettu tieto tavoittaa oikeat henkilöt savussa. On aktiivisesti yhteydessä kalastajakylän johtajaan ja pyytää avoimesti ja ajoissa apua.
 7. Pitää huolta omasta jaksamisestaan.

Leirin jälkeen leirilippikunnanjohtaja

 1. Huolehtii yhdessä lippukuntien kanssa leirikaluston huoltamisesta ja palauttamisesta sekä mahdollisista löytötavaroista.
 2. Käy loppukeskustelun leirilippukunnan johdon ja lippukuntien kanssa.
 3. Kerää leiriläisiltä palautetta ja antaa palautetta leiristä
Luotsi

OLE LEIRIN TÄRKEIN AIKUINEN – OLE LUOTSI!

Satahangan leiriluotsi kuulostelee fiiliksiä ja haastaa ajattelemaan. Hän on paikalla leiriläistä varten ja leiriläisen lähin aikuinen. Luotsi pääsee kokemaan Satahangan leiriläisen näkökulmasta!

Mikä luotsi?

Satahangalla leiriluotsi on leiriläisen kasvun tukena. Luotsit ovat leirilippukunnassa toimivia kokeneita aikuisia, joiden tehtävänä on vastata luotsaamiensa leiriläisten leirielämästä kokonaisvaltaisesti.

Leirilippukunnassa jokaisella ikäkaudella on oma luotsi, joka mahdollistaa omalle ikäkaudelleen laadukkaan ja kasvattavan leirikokemuksen. Leiriluotsin pesti on täysipäiväinen.

Pestaus

Pestauksen hoitaa lippukunnanjohtaja, tai useamman lippukunnan muodostaessa leirilippukunnan, lippukunnanjohtajat yhdessä.

Pestaajalippukunnat sitoutuvat:

 • Käymään pestattavien kanssa aidon pestikeskustelun, jossa sovitaan leirilippukunnan yhteisistä toimintatavoista.
 • Tukemaan pestattavia kaikissa leirivalmisteluissa.
 • Leiriluotsin tehtävät sopivat aikuisille johtajille.

Pestin tukeminen

Luotsien tärkein tuki on luotsin pestanneet lippukunnat. Luotseja tukee myös leirilippukuntaan pestattu leirilippukunnanjohtaja.

Pestin kesto

Tavoitteena on, että luotsit on nimetty 10.3.2018 mennessä ja pestikeskustelu käyty 30.5.2018 mennessä. Pesti päättyy leirin jälkeen.

Luotsin tehtävät

Tarpojaluotsi

 • toimii ilmapiirin luojana ja ylläpitäjänä
 • ohjaa tarpojia ohjelman teemoihin keskustelemalla
 • huolehtii, että tarpojat ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan sekä innostaa mukaan
 • ratkoo ristiriitoja, käsittelee esille tulevia vaikeita asioita
 • toimii tarvittaessa auktoriteettina
 • on aikuinen, jolla on aikaa pysähtyä yksittäisen tarpojan tai vartion tärkeiden asioiden äärelle

Samoajaluotsi

 • huolehtii samoajavartion toimivuudesta
 • tukee samoajavartiota ohjelmaan liittyvissä valinnoissa
 • huolehtii, että samoajaohjelma ja pesti muodostavat yhtenäisen leirikokemuksen
 • on positiivinen aikuisen malli samoajille

Vaeltajaluotsi

 • hahmottaa vaeltajien leirikokemuksen kokonaisuudessaan
 • huolehtii siitä, että vaeltajat pääsevät vaeltajille järjestettyyn leiriohjelmaan
 • auttaa ongelmien ratkaisemisessa, mutta antaa vaeltajien tehdä itse päätöksiä
 • on aikuinen esikuva
Ota yhteyttä

Kysymyksiä?