Tältä sivulta löydät kaikki tällä hetkellä avoinna olevat pestit. Huomaathan, että sivua päivitetään, kun uusia pestejä tulee auki. Tämän sivun pestit ovat kokopäiväisiä, ellei toisin mainita, ja ovat suunnattu ensisijaisesti vaeltajille ja aikuisille.

Samoajapestit löydät täältä. Kannattaa kuitenkin rohkeasti olla yhteydessä pesti-ilmoituksen jättäjään, mikäli löysit mielenkiintoisen pestin ja olet samoaja.

Ohjelman pestit

Vaeltajaohjelmien mestari

Vaeltajaohjelmien mestari

Pestin sijainti organisaatiossa: Satahanka XIII, meriohjelmien päällikön alaisuudessa, vastaa vaeltajaohjelmasta leirillä.

Pestin pituus: Kesä2017-Syksy 2018

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)

Johdettavien määrä: 5-10

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii viikoittaista yhteydenpitoa meriohjelmien päällikön ja vaeltajaohjelman tekijöiden kanssa. Myös ohjelmatiimin yhteisiä kokouksia ja tapaamisia järjestetään muutamia. Näistä ilmoitetaan erikseen.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Vaeltajamestari johtaa ja vastaa vaeltajaohjelmasta leirillä.  Vaeltajamestari rekryää tarvittavan henkilöstön tiimiinsä. Vaeltajamestari ideoi ja toteuttaa yhdessä ohjelmatiiminsä sekä staabin ohjelmajohtajien kanssa leirin vaeltajaohjelman. Vaeltajamestarin tukena on meriohjelmien päällikön lisäksi ohjelmajohtajat sekä kasvatuskoordinaattori.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Hakijalta toivotaan motivoitunutta ja innostunutta asennetta.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä pääsee kehittämään omaa johtamistaitoa ja toteuttamaan unohtumatonta ohjelmaa leirin vaeltajaikäisille. Pestissä pääsee myös kehittämään taitoja luoda kumppanuuksia ja yhteistyötä myös partion ulkopuolisten tahojen kanssa.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pestissä pääsee harjoittelemaan ryhmän johtamista, toiminnan suunnittelua ja itsensä johtamista. Lisäksi pestissä pääsee toteuttamaan omia ideoitaan ja visioitaan vaeltajaohjelmasta.

Pestaajan yhteystiedot: Matti Hautero, 050 572 4470, matti.hautero@nasijarvenkipinat.fi

Vierailupäivän ohjelmamestari

Vierailupäivän ohjelmamestari

Pestin sijainti organisaatiossa: Satahanka XIII, isojen ohjelmien päällikön alaisuudessa, vastaa vierailupäivän ohjelmasta

Pestin pituus: Kesä2017-Syksy 2018

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Johtaja (Johtaa ryhmää saavuttamaan tietyn tehtävän tavoitteet)

Johdettavien määrä: 5-10

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti vaatii viikoittaista yhteydenpitoa isojen ohjelmien päällikön ja vierailupäivän tekijöiden kanssa. Myös ohjelmatiimin yhteisiä kokouksia ja tapaamisia järjestetään muutamia. Näistä ilmoitetaan erikseen.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Vierailupäivämestari johtaa ja vastaa vierailupäivän ohjelmasta leirillä. Vierailupäivämestari rekryää tarvittavan henkilöstön tiimiinsä. Vierailupäivämestari ideoi ja toteuttaa yhdessä ohjelmatiiminsä sekä staabin ohjelmajohtajien kanssa vierailupäivän ohjelman. Vierailupäivämestarin tukena on isojen ohjelmien päällikön lisäksi ohjelmajohtajat sekä kasvatuskoordinaattori.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Hakijalta toivotaan motivoitunutta ja innostunutta asennetta.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä pääsee kehittämään omaa johtamistaitoa ja toteuttamaan unohtumatonta meriohjelmaa leiriläisille. Pestissä pääsee myös kehittämään taitoja luoda kumppanuuksia ja yhteistyötä myös partion ulkopuolisten tahojen kanssa.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pestissä pääsee harjoittelemaan ryhmän johtamista, toiminnan suunnittelua ja itsensä johtamista. Lisäksi pestissä pääsee toteuttamaan omia ideoitaan ja visioitaan vierailupäivän ohjelmasta.

Pestaajan yhteystiedot: Matti Hautero, 050 572 4470, matti.hautero@nasijarvenkipinat.fi

Itämeren historia kymppi

Itämeren historia -kymppi

Myös paripestiksi oivasti sopiva!

Pestin sijainti organisaatiossa: Ohjelman osa-alue, Saaristolahti

Johdettavien määrä: 1-2

Rastin kuvaus: Miten jääkausi vaikutti itämereen? Mitä jääkaudesta on vielä nähtävissä? Mitä itämeren asukkaille tapahtui? Miten saaristossa elettiin ennen? Miten heillä tänä päivänä menee? Kesto arviolta 30minuuttia.

Tehtävän kuvaus: Saat vapaat kädet suunnitella Itämeren ja Saariston historiaan pohjautuvan mielenkiintoisen rastin. Voit järjestää paneelin, keskustelua sisältävän tai konkreettisesti havaittavan rastin. Materiaali hankinnoissa autetaan. Saat mahdollisuuden kasata toimivan tiimin itsellesi ja toimia rastin vastuuhenkilönä. Rastille etsitään mahdollista yhteistyökumppania.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Kykyä toimia vastuuhenkilönä. Toivomme sinulta kiinnostusta aiheeseen ja luovaa mielikuvitusta. Pystyt toimimaan vaihtelevissa tilanteissa ja hallitset puhumisen taidon. Mikäli sinulla on tietoa itämerestä ja saaristosta sekä niiden historiasta; on niistä apua tässä rastissa.

Pestissä pääsee oppimaan: Pienryhmän johtamista. Tilannehallintaa. Pääset opettamaan tärkeästä aiheesta ja samalla saat itse lisätietoa itämeren ja saariston elinkaaresta.

Pestaajan yhteystiedot: Riikka Putkonen, ra.putkonen@gmail.com 0442841035

Hakuaika pestiin päättyy: Maaliskuussa 2018 tai heti sopivan henkilön löydyttyä!

Merieliöiden ja tietopankin kymppi

Merieliöiden ja tietopankin kymppi

Pestin sijainti organisaatiossa: Ohjelman osa-alue, Saaristolahti

Johdettavien määrä: 1-2

Rastin kuvaus: Merieliöt – Mitä ne on? Mikä on merieliöiden merkitys ekosysteemissä? Miten ympäristö vaikuttaa niihin? Rastilla päästään tutkimaan meren salaista maailmaa ja sen pienasukkaita lähemmin mikroskoopin avulla. Rastilla käy 12 – 17vuotiaita n. 20 henkilön ryhmissä. Arvio aika 20-30 minuuttia.

Tehtävän kuvaus: Merieliöiden tunnistus yhdessä nuorten kanssa. Tietopankki merieliöistä. Tietopankin tekemisessä ja toteutuksessa saa olla vapaat kädet. Rastille voi hankkia myös yhteistyökumppanin. Sinulla on mahdollisuus hankkia itsellesi tekijöitä tai kymppipari. Yhteistyö toisen rastin kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Kykyä toimia vastuuhenkilönä. Joustava ja hyvä tilanteenhallinta. Mikäli sinulla on mielenkiintoa vedenalaiseen maailmaan, olet juuri oikea ihminen!

Pestissä pääsee oppimaan: Pienryhmän johtamista. Opetustyötä. Tiimityöskentelyä. Vedenalaista maailmaa ja sen salaisuuksia.

Pestaajan yhteystiedot: Riikka Putkonen, ra.putkonen@gmail.com 0442841035

Hakuaika pestiin päättyy: Maaliskuussa 2018 tai heti sopivan henkilön löydyttyä!

Planktonin etsintä kymppi

Planktonin etsintää -kymppi

Pestin sijainti organisaatiossa: Ohjelman osa-alue, Saaristolahti

Johdettavien määrä: 1-2

Rastin kuvaus: Etsitään nuorten kanssa merestä planktonia ja muita meren pieneliöitä. Tarkastellaan saalista pipetein ja tutkitaan mikroskoopilla. Toimitaan yhdessä toisen rastin kassa. Nuoria osallistuu kerrallaan noin 20 henkilöä. Aikaa n. 20minuuttia.

Tehtävän kuvaus: Etsitään nuorten kanssa merestä mereneliöitä ja planktonia haaveilla sekä muilla pyydyksillä. Ollaan mukana tutkimassa saaliita ja toimitaan yhteistyössä toisen rastin kanssa. Sinulla on mahdollisuus hankkia itsellesi tekijöitä tai kymppipari.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Ei vaadi ennalta tarvittavia taitoja.

Muuta huomioitavaa: Nuoret etsivät planktonia vedestä, rannan läheisyydestä, joka vaatii erityistä huomiota onnettomuuksien välttymiseltä. Ryhmien koko tulee huomioida.

Pestissä pääsee oppimaan: Pienryhmän johtamista. Erilaisten tilanteiden hallintaa. Pääset näkemään veden elämää ja sen salaisuuksia.

Pestaajan yhteystiedot: Riikka Putkonen, ra.putkonen@gmail.com 0442841035

Hakuaika pestiin päättyy: Maaliskuussa 2018 tai heti sopivan henkilön löydyttyä!

Puuveneen remppaus kymppi

Puuveneen remppaus -kymppi

Pestin sijainti organisaatiossa: Ohjelman osa-alue, Merihuoltolahti

Johdettavien määrä: 10 – 15

Pisteen kuvaus: Koko leirin kestävä puuveneiden kunnostusprojekti. Ensin leiriläisiä opastetaan puuveneen kunnostukseen ja tämän jälkeen he kunnostavat venettä. Veneiden on tarkoitus valmistua leirin lopuksi.

Tehtävän kuvaus: Merihuoltolahden Puuveneen remppaus- toimintapisteen johtaminen ja koordinointi. Osallistut jo toimintapisteen suunnitteluun sekä materiaalien hankintaan ja vedät pistettä leirillä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Kiinnostus pisteen aihepiiriin.

Muuta huomioitavaa: Kunnostettavia veneitä ja pisteen henkilökuntaa pitää olla riittävästi.

Pestissä pääsee oppimaan: Pienryhmän johtamista ja ohjelmapisteen koordinointia. Pääset näkemään miten veneenraadosta kuoriutuu kelpo menopeli.

Pestaajan yhteystiedot: Juha Lehtonen, juha.lehtonen@sinikotkat.fi, 050 407 1075

Hakuaika pestiin päättyy: Heti sopivan henkilön löydyttyä!

Kone- ja sähköhommat kymppi

Kone- ja sähköhommat -kymppi

Pestin sijainti organisaatiossa: Ohjelman osa-alue, Merihuoltolahti

Johdettavien määrä: 10-20

Pisteen kuvaus: Tässä pisteessä leiriläiset tutustuvat venemoottorien huoltotoimenpiteisiin sekä 12 V sähköjärjestelmiin. Leiriläiset tutustuvat venemoottorien huoltoon sekä venesähköjärjestelmiin, huoltavat venemoottoreita ja pyrkivät saamaan koneen käyntiin. Lisäksi he suunnittelevat ja rakentavat yksinkertaisen veneen 12 voltin virtapiirin.

Tehtävän kuvaus: Merihuoltolahden Kone- ja sähköhommat- toimintapisteen johtaminen ja koordinointi. Osallistut jo toimintapisteen suunnitteluun sekä materiaalien hankintaan ja vedät pistettä leirillä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Kiinnostus ja tuntemus pisteen aihepiiristä.

Muuta huomioitavaa: Moottoreita ja henkilökuntaa pitää olla riittävästi. Turvallinen työskentely moottorihuollossa ja sähkötöissä.

Pestissä pääsee oppimaan: Pienryhmän johtamista ja ohjelmapisteen koordinointia. Kone- ja sähkötöitä.

Pestaajan yhteystiedot: Juha Lehtonen, juha.lehtonen@sinikotkat.fi, 050 407 1075

Hakuaika pestiin päättyy: Heti sopivan henkilön löydyttyä!

Purjeneulonnan kymppi

Purjeneulonnan kymppi

Pestin sijainti organisaatiossa: Ohjelman osa-alue, Merihuoltolahti

Johdettavien määrä: 10-20 kerrallaan

Pisteen kuvaus: Purjeneulonnan ammattilainen purjeneulomo Niinirannalta opastaa yleisimpiin purjeenhuoltotöihin. Lisäksi leiriläisen pääsevät tutustumaan purjekorjauksessa käytettävään välineistöön ja purjemateriaaleihin. Lopuksi kaikki askartelevat opastetusti itselleen värikkäästä spinnukankaasta merimiessäkin.

Tehtävän kuvaus: Merihuoltolahden Purjeneulonnan toimintapisteen johtaminen ja koordinointi. Osallistut jo toimintapisteen suunnitteluun sekä materiaalien hankintaan ja vedät pistettä leirillä yhteistoiminnassa purjeneulomo Niinirannan kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Kiinnostus merellisistä käsitöistä/purjeiden huoltamisesta.

Muuta huomioitavaa: Henkilökuntaa pitää olla riittävästi, jotta kaikkia opetettavia pystytään ohjaamaan askartelussa.

Pestissä pääsee oppimaan: Pienryhmän johtamista ja ohjelmapisteen koordinointia. Purjeen huoltoa ja purjekäsitöitä.

Pestaajan yhteystiedot: Juha Lehtonen juha.lehtonen@sinikotkat.fi, 050 407 1075

Hakuaika pestiin päättyy: Heti sopivan henkilön löydyttyä!

Lasikuitutyö kymppi

Lasikuitutyöt -kymppi

Pestin sijainti organisaatiossa: Ohjelman osa-alue, Merihuoltolahti

Johdettavien määrä: 10 – 15

Pisteen kuvaus: Pisteessä tutustutaan lasikuituun veneenrakennusmateriaalina, sen käyttöä, kestävyyttä ja kunnostusta. Pisteessä osallistutaan lasikuituveneen pintakorjaus- ja kunnostustoimenpiteisiin alan ammattilaisen ohjauksessa. Tavoitteena on suorittaa pienveneen runkotyöt leirin aikana loppuun niin, että leirin lopuksi vene on rungon osalta käyttökuntoinen.

Tehtävän kuvaus: Merihuoltolahden Lasikuitutyöt -toimintapisteen johtaminen ja koordinointi. Osallistut jo toimintapisteen suunnitteluun sekä materiaalien hankintaan ja vedät pistettä leirillä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Kiinnostus pisteen aihepiiriin, kokemusta lasikuidun käsittelystä.

Muuta huomioitavaa: Kunnostettavia veneitä ja pisteen henkilökuntaa pitää olla riittävästi. Lasikuitutöiden osalta riittävä suojautuminen ja turvallisuusmääräysten noudattaminen.

Pestissä pääsee oppimaan: Pienryhmän johtamista ja ohjelmapisteen koordinointia. Veneen runkotöiden aikatauluttamista ja opetustyötä.

Pestaajan yhteystiedot: Juha Lehtonen, juha.lehtonen@sinikotkat.fi, 050 407 1075

Hakuaika pestiin päättyy: Heti sopivan henkilön löydyttyä!

Haikin rastihenkilö

Haikin rastihenkilö

Pestin sijainti organisaatiossa: Satahanka XIII, ohjelman osa-alue

Pestin pituus: max 0,5 vuotta

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Tekijä

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Oletko aina pitänyt hetkistä metsän siimeksessä? Haluatko kokea tekemisen riemua ja onnistumisen iloa?

Haikkitiimi etsii reippaita rastihenkilöitä. Voit tulla vaikuttamaan Haikin tehtäviin tai ilmoittautua vain rastimieheksi leirin ajaksi, myös muutaman päivän pestiläiset ovat tervetulleita. Tämä työ sopii myös perheellisille, lapset voi ottaa mukaan tai tehtävän voi jakaa toisen vanhemman kanssa mikäli olet perheleirin väkeä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Suunnistamistaito on eduksi, mutta ei välttämätön. Kannustava suhtautuminen haikkilaisiin riittää.

Pestaajan yhteystiedot: Nina Harjulehto 040-7314887

Hakuaika pestiin päättyy: Pestiaika on auki kunnes riittävä määrä tekijöitä on saatu.

Isot ohjelmat

Isojen ohjelmien tiimi hakee seuraavia tekijöitä mukaan tekemään parasta Satahangan isoa ohjelmaa:

Esiintyjä

Juontaja

Sisällöntuottaja

Ohjaaja

Tekninen tuottaja

Lavatekniikka

Mikäli nämä hommat kuulostavat omilta, ole yhteydessä isojen ohjelmien päällikköön: christian.sandholm@partio.fi tai 0407574566 !

Sup-lautakymppi

Toivomme SUP-lautakympiltä aiempaa osaamista ja innovaatiotaitoa tehdä  erilaisia sup-juttuja. Jokaisen tulisi kuitenkin saada kokeilla sup-lautailua ihan oman taitotason mukaisesti.

Pestaajan yhteystiedot: Kari Hartikainen, kari.har39@gmail.com

Jollapisteen tekijöitä

Toimit jollapisteen henkilökuntana leirillä. Toivomme kuitenkin, että sinulla on aiempaa kokemusta ja osaamista jollailusta, jotta voit tarvittaessa neuvoa ja auttaa pisteelle tulevia.

Pestaajan yhteystiedot: Kari Hartikainen, kari.har39@gmail.com

Johtajakahvilan henkilökunta

Etsimme johtajakahvilaan kokkeja ja asiakaspalveluhenkilökuntaa. Ei erityisvaatimuksia.

Pestaajan yhteystiedot: Lauri Puustinen, puustinen.lauri@gmail.com

Samoajaohjelman tekijä

Etsinnässä vaeltajaikäisiä samoajahengailupisteelle. Ei erityisosaamistarvetta. Ole rohkeasti yhteydessä, jos samoajaohjelma kiinnostaa!

 

Pestaajan yhteystiedot: Erkki Lietzen, erkki.lietzen@gmail.com

Meripelastus tekijä

Mikäli sinua kiinnostaa meripelastus tai sinulla on siitä osaamista, ota yhteyttä Akseliin!

 Pestaajan yhteystiedot: Akseli Silfver, aksesilf@gmail.com

Melonta tekijöitä

Olisitko sinä melontaan tai suppaukseen hurahtanut henkilö? Ehkä nautit muuten vain melonnasta tai suppailusta? Oletko koskaan miettinyt meneväsi kesätöihin johon liittyy suppaus tai melonta? Mikäli vastasit yhteenkään kysymykseen edes ”ehkä”, tule kokeilemaan! Halu oppia on myös vahvuus! Tarjoamme yhden kesän loiskuvimmista pesteistä, vaihtelevat työpisteet rannan sup-laudan ja kanootin välillä, joten aurinko ja kastuminen on taattu! Tekijöille opetetaan kaikki vaadittavat taidot, jos tarvitsee.

Pestaajan tiedot: Kari Hartikainen, kari.har39@gmail.com

Yhteistyön pestit

Alaleiripäällikkö

Alaleiripäällikkö

Pestin sijainti organisaatiossa: Satahanka XIII, Yhteistyö, osallistujatiimi

Pestin pituus: syksyyn 2018 asti

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Johtaa noin 200-300 leiriläisen alaleiriä Satahangalla huolehtien erityisesti tiedonkulusta leirilippukunnanjohtajille. Oman tiimin pestaaminen ja alaleirien toteuttamisen suunnitteluun osallistuminen.

Johdettavien määrä: noin 5 hlö

Pestin vaatima ajankäyttö: noin 6h/kk syksyn ja kevään aikana, Satahanka-leirillä alaleiristä riippuen noin 1-2 viikkoa.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: johtaa alaieiriä huolehtien riittävästä tiedonkulusta ja turvallisen leiriarjen toteutumisesta alaleirissä. Suunnitella toimiva alaleirikokonaisuus osana osallistujatiimiä.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Aiempi osallistuminen suurleireille, vähintään 18-vuoden ikä.

Pestissä pääsee oppimaan esimerkiksi: sujuvaa tiedotusta, erilaisia vuorovaikutustaitoja, yhteisten pelisääntöjen kehittämistä ja toteuttamista

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: leirilippukunnanjohtajien johtaminen

Pestaajan yhteystiedot: Anni Silvola, anni.silvola@partio.fi, 0405070344

Aluskoordinaattori

Aluskoordinaattori

Pestin sijainti organisaatiossa: Satahanka XIII, Yhteistyö

Pestin pituus: syksy 2017 – syksy 2018

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Aluskoordinaattori tukee ohjelman alusmestareita alusten hankinnassa ja hankinnan organisoinnissa ennen leiriä. Tarkoituksena on räätälöidä alueellisesti ja lippukuntakohtaisesti sopivia ratkaisuja alusten saamiseksi leirille eri puolilta Suomea. Leirin aikana aluskoordinaattorin vastuulla on ohjelmapisteellä veneilykäytössä olevien pienveneiden huollon koordinointi, sekä leirillä olevan jollien varaosareservin suunnittelu ja ylläpito. Aluskoordinaattori miettii yhdessä ohjelman alusvastaavien kanssa huoltoa varten tarvittavan tekijöiden määrän.

Johdettavien määrä: Aluskoordinaattori toimii kumppanuustiimissä yhteistyön osa-alueessa kuljetusten ja alushankinnan helpottamiseksi, mutta tekee tiiviisti yhteistyötä suunnittelussa ja toteutuksessa ohjelman alusvastaavien sekä leirin huollon kanssa heitä tukien.

Pestin vaatima ajankäyttö: tammikuusta alkaen noin 4h/viikko.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: aluskoordinaattorilla on hyvä olla jo valmiiksi verkostoja lippukuntiin eri puolilla Suomea, sekä ymmärrystä jollapurjehduksesta ja niiden huollosta. Lisäksi tarvitaan organisointitaitoja ja uskallusta soittaa puhelimella vieraille ihmisille.

Pestissä pääsee oppimaan: millainen pienvenekanta suomalaisissa lippukunnissa on ja miten Satahanka voi tukea niiden käyttöä lippukunnissa.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: yhteistyön tekeminen leiriorganisaation eri osa-alueiden välillä, oikeiden ihmisten oikea-aikainen kontaktointi

Pestaajan yhteystiedot: Ville-Aleksi Vuorinen, ville-aleksi.vuorinen@partio.fi

Kansainvälisyyden sisäisten palvelujen mestari

Kansainvälisyyden sisäisten palvelujen mestari

Pestin sijainti organisaatiossa: Satahanka XIII – yhteistyö – kansainvälisyys

Pestin pituus: kevät 2018 – syksy 2018

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Kansainvälisyyden sisäisten palveluiden mestari tulee olemaan osana KV-tiimiä. Sisäisten palveluiden mestari vastaa leirin sisäisten kansainvälisyyden palvelujen toiminnasta eli käytännössä ohjelman tuesta, kv-luotseista ja yhteistyöstä leiritoimiston kanssa.

Johdettavien määrä: 3-7, riippuu kv-osallistujien lopullisesta määrästä sekä majoittumisen, ohjelman ja leiritoimiston toiminnoista

Pestin vaatima ajankäyttö: Pestien vaatima aika kasvaa leirinä lähestyessä ja etenkin kesällä 2018, ennen sitä pesti on lähinnä viikoittaista panosta vaativaa. Läsnäolo leirillä on pakollinen.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: KV:n sisäisten palveluiden mestari vastaa toiminnallaan siitä, miten hyvin Satahangan kansainväliset osallistujat viihtyvät leirillä ja miten hyvin heitä tuetaan leiriarjessa ja ohjelmissa. Mestarin vastuulla on myös tiimiläistensä pestaaminen, pestattujensa toiminnan ohjaus ja oman tekijätiiminsä johtaminen.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Pestatulla tulee olla hyvät englanninkielen taidot ja kyky johtaa muutaman ihmisen tiimiä, etuna pestin sisältöön liittyvät ideat ja innostunut asenne!

Pestissä pääsee oppimaan: Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, tiedonhakua, palvelujen toteuttamista ulkomaiselle kohderyhmälle sekä toimimista osana leiriorganisaatiota

Pestaajan yhteystiedot: saara.johansson@partio.fi, 044 217 4375

Kysy pestistä lisää lähettämällä viestiä yllä olevaan osoitteeseen!

Kansainvälisyyden ulkoisten palvelujen mestari

Kansainvälisyyden ulkoisten palvelujen mestari

Pestin sijainti organisaatiossa: Satahanka XIII – yhteistyö – kansainvälisyys

Pestin pituus: kevät 2018 – syksy 2018

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Kansainvälisyyden ulkoisten palveluiden mestari tulee olemaan osana KV-tiimiä. Ulkoisten palveluiden mestari vastaa leirin ulkopuolisten kansainvälisyyden palvelujen toiminnasta eli käytännössä Home Hospitality -toiminnasta sekä kansainvälisten osallistujien yhteiskuljetuksista leirille ja leiriltä.

Johdettavien määrä: muutama johdettava, riippuu kv-osallistujien lopullisesta määrästä HH-majoittajista ja HH-majoitusta kaipaavista sekä yhteiskuljetusten käytännön toteutuksesta

Pestin vaatima ajankäyttö: Pestien vaatima aika kasvaa leirinä lähestyessä ja etenkin kesällä 2018, ennen sitä pesti on lähinnä viikoittaista panosta vaativaa. Läsnäolo leirillä on erittäin suositeltavaa.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: KV:n ulkoisten palveluiden mestari pitää huolen Home Hospitalityn sujuvuudesta ja yhteiskuljetusten onnistumisesta. Mestarin on tiiviisti yhteydessä sekä kansainvälisiin osallistujiin että heitä majoittaviin perheisiin. Ulkoisten palveluiden mestari johtaa omaa tekijätiimiään, jonka avulla saavuttaa pestilleen asetetut tavoitteet.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Pestatulla tulee olla hyvät englanninkielen taidot ja kyky johtaa muutaman ihmisen tiimiä, etuna aiempi kokemus HH:sta, pestin sisältöön liittyvät ideat ja innostunut asenne!

Pestissä pääsee oppimaan: Vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, tiedonhakua, palvelujen toteuttamista ulkomaiselle kohderyhmälle sekä toimimista osana leiriorganisaatiota

Pestaajan yhteystiedot: saara.johansson@partio.fi, 044 217 4375

Kysy pestistä lisää lähettämällä viestiä yllä olevaan osoitteeseen!

Perheleirin tekijä

Mikäli sinua kiinnostaa perheleirin tekijänä toimiminen, ota rohkeasti yhteyttä!

Pestaajan tiedot: Anna Alhoke anna.alhoke@partio.fi tai Tiia Hintsa tiia.hintsa@partio.fi

Alaleirin staabin jäsen

Pestataan 1-3 tekijää / alaleiri (yhteensä viiteen alaleiriin)

Pestin sijainti organisaatiossa: SatahankaXIII, Yhteistyö, Osallistujatiimi, alaleirit

Pestin pituus: Toukokuu 2018 – Elokuu 2018

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Alaleirin staabin jäsenenä pääset yhdessä alaleiripäälliköiden kanssa suunnittelemaan alaleirien toteuttamista leirillä. Staabin jäsenet tukevat ja avustavat alaleiripäällikköä leirillä, hoitavat alaleirin juoksevia asioita ja varmistavat sujuvan tiedotuksen mm. leirilippukunnanjohtajille.

Pestin vaatima ajankäyttö: Suunnitteluvaiheessa kesällä muutama skype-palaveri, mahdollisesti myös tapaaminen. Satahanka-leirillä alaleirissä koko leirin ajan.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Huolehtia sujuvasta leiriarjesta, riittävästä tiedonkulusta ja turvallisen leiriarjen toteutumisesta alaleirissä yhdessä muun tiimin ja alaleiripäällikön kanssa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Vähintään vaeltajaikäinen. Innokas ja oppimishaluinen asenne sekä hyvät tiimityöskentelytaidot.

Pestissä pääsee oppimaan: yhteistyötaitoja, sujuvaa tiedotusta, luovaa ongelmanratkaisua, erilaisia vuorovaikutustaitoja, uusiin ihmisiin tutustumista ja suurleirin järjestelyä. Pesti sopii loistavasti sinulle, joka suunnittelet pestautuvasi tulevaisuudessa suurleirille alaleiripäälliköksi.

Pestaajan yhteystiedot:
Vastuualaleiripäällikkö Mirva Liukko, mirva.liukko@partio.fi

Palveluiden pestit

Kuljettaja

Kuljettajia (ja ei ihan vielä kuljettajia)

Pestin sijanti organisaatiossa: Satahanka XIII – palveluiden osa-alue

Pestin pituus: noin 1 kk, erityisesti 24.7.-9.8.

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Tekijä

Pestin vaatima ajankäyttö: Pesti ei vie vielä alkuun kovin paljoa aikaa. Ennen leiriä pyritään tapaamaan tekijä porukalla. Pesti tehdää pääosin leirillä.

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Kun tavarat ovat eri paikassa kuin niiden tarvitsijat on logistiikan astuttava ”areenalle”. Logistiikka etsii hyvän tekijäasenteen omaavia henkilöitä tiimiinsä.

Etsittävillä henkilöillä toivottavasti on jo ajokortti (B tai C), mutta myös ilmankin voi paikka logistiikassa aueta. Saatat olla joko täysin rookie tai jo kokenut ”Rekka-Pena”. Partioleirin logistiikka on paljon muutakin kuin pelkkää ratin pyörittämistä. Tässä sinulle ykköspaikka nähdä mitä kaikkea se on.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Ajokortti (B tai C) suotavia, ei kuitenkaan pakollisia. Oikeanlaisella asenteella suuri merkitys (turvallisuusajattelu, yhteistyökyky yms.).

Pestaajan yhteystiedot: Ilkka Korppi, ilkka@korppi.fi, 0405273056

Hakuaika pestiin päättyy: Pestiaika on auki kunnes riittävä määrä tekijöitä on saatu.

Sähkötiimiläinen

Sähkötiimiläinen

Pestin sijainti organisaatiossa: Satahanka XIII

Pestin pituus: noin 1 vuotta

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Tekijä

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Oletko kiinnostunut johtotehtävistä? Kuinka puhelin saadaan ladattua, kun virtaa ei tulekaan seinästä? Oletko aina halunnut tietää kuinka kenttäsähköverkko rakentuu? Satahangan sähkötiimi etsii riveihinsä sekä alan ammattilaisia että muuten vain sähäköitä tyyppejä mahdollistamaan leirin sähköä vaativat toiminnot. Sähkötiimi vastaa leirin kenttäsähköverkon rakentamisesta ja ylläpitämisestä turvallisesti ja käyttäjäystävällisesti.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Sähkötiimiläisiltä toivotaan kiinnostusta osa-aluetta kohtaan, alan koulutus tai kokemus ovat eduksi, mutta eivät pakollisia. Pestin sisältö voidaan muokata sopivaksi osaamisen ja kiinnostuksen mukaan.

Pestaajan yhteystiedot: Viljami Hätönen, viljami.hatonen@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: Pestiaika on auki kunnes riittävä määrä tekijöitä on saatu.

Vesitiimiläinen

Vesitiimiläinen

Pestin sijainti organisaatiossa: Satahanka XIII

Pestin pituus: noin 1 vuotta

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Tekijä

Työtehtävät ja vastuut pestissä:

Alukset seilaavat merellä, mutta mistä saadaan leirin juomavesi? Kiinnostavatko vesileikit erillään leirin ohjelmasta? Satahangan vesitiimi etsii riveihinsä tekijöitä, jolla pysyvät käsissä putkityökalut. Vesitiimi vastaa leirin puhtaan veden verkon rakentamisesta ja ylläpitämisestä. Varmistamme, että leiriläisillä riittää puhdasta juomavettä, astiat saadaan tiskattua ja leiriläiset suihkutettua.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Vesitiimiläisiltä toivotaan kiinnostusta vesihuollon järjestämistä kohtaan, alan koulutus tai kokemus ovat eduksi, mutta eivät pakollisia. Pestin sisältö voidaan muokata sopivaksi osaamisen ja kiinnostuksen mukaan.

Pestaajan yhteystiedot: Viljami Hätönen, viljami.hatonen@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: Pestiaika on auki kunnes riittävä määrä tekijöitä on saatu.

Rakennusmestari

Rakennusmestari

Pestin sijainti organisaatiossa: Satahanka XIII

Pestin pituus: noin 1 vuotta

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Mestari

Työtehtävät ja vastuut pestissä:

Vastaat leirin rakentamisesta ja rakennuttamisesta ja niihin liittyvistä palvelutilauksista ja -pyynnöistä, sekä hankintojen koordinaatiosta yhdessä tekniikkapäällikön kanssa. Pesti tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden rakentaa Satahangasta itsensä näköinen partioleiri sekä kehittää, että haastaa itseään johtajana.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Pestissä suoriutuminen edellyttää tuntemusta partioleiristä infrastruktuurina, ymmärrystä partioleirin rakennelmien rakenteista sekä kykyä delegoida tehtäviä työtiimeille. Toivomme kokemusta soveltuvalta rakennusalalta.

Pestaajan yhteystiedot: Viljami Hätönen, viljami.hatonen@partio.fi

Hakuaika pestiin päättyy: Pestiaika on auki kunnes riittävä määrä tekijöitä on saatu.

Leiriturvanmestari

Pestin sijainti organisaatiossa: Satahanka XIII, Maaturvanjohtajan alaisuudessa.

Pestin pituus: Satahanka XIII aika, katsomme hyvällä mikäli pääset myös rakennus-, ja purkuleirille

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Mestari

Johdettavien määrä: 6-8

Pestin vaatima ajankäyttö: Turva turvaa leiriä vuorokauden ympäri (pestissä on toki vapaa-aikaa!).

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Tehtävämme on varmistaa leirin henkilöturvallisuus ja olla avuksi toisille. Toimii ryhmänjohtajana leiriturvassa. Turvalainen omaa positiivisen partiomielen, tuntee vastuunsa ja tarttuu toimeen tarvittaessa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Aikaisempaa leiriturvan kokemusta ei vaadita, mutta leirillä voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti katsotaan eduksi. Kortin puuttuminen hakuvaiheessa ei ole este pestiin pääsylle. Täysi-ikäisyys on eduksi.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä pääsee kehittämään yhteystyö-, ja asiakaspalvelutaitoja vaihtuvissa tilanteissa.

Pestissä pääsee harjoittelemaan seuraavia johtamistaitoja: Pestissä pääsee harjoittelemaan ryhmän johtamista, toiminnan suunnittelua ja itsensä johtamista.

Pestaajan yhteystiedot: Oskari Suvanto, oskari.suvanto@partio.fi

Leiriturvan tekijä

Pestin sijainti organisaatiossa: Satahanka XIII, Leiriturvanmestarin alaisuudessa.

Pestin pituus: Satahanka XIII aika, katsomme hyvällä mikäli pääset myös rakennus-, ja purkuleirille

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Tekijä

Johdettavien määrä: 0

Pestin vaatima ajankäyttö: Turva turvaa leiriä vuorokauden ympäri (pestissä on toki vapaa-aikaa!).

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Tehtävämme on varmistaa leirin henkilöturvallisuus ja olla avuksi toisille. Turvalainen omaa positiivisen partiomielen, tuntee vastuunsa ja tarttuu toimeen tarvittaessa.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Aikaisempaa leiriturvan kokemusta ei vaadita, mutta leirillä voimassa oleva järjestyksenvalvojakortti katsotaan eduksi. Kortin puuttuminen ei ole este pestiin pääsylle.

Pestissä pääsee oppimaan: Pestissä pääsee kehittämään yhteystyö-, ja asiakaspalvelutaitoja vaihtuvissa tilanteissa.

Pestaajan yhteystiedot: Oskari Suvanto, oskari.suvanto@partio.fi

Meriturva veneenkuljettaja

Satahanka XIII -leirin meriturva vastaa meripartioleirin meriturvallisuudesta. Meriturvallisuus käsittää leirin isojen alusten, uintivalvonnan (osittain) sekä leirin kaikilla pienaluksilla (jollat, kanootit) tapahtuvan meriturvallisuuden valvonnan.

Satahanka XIII -leirin meriturva vastaa ja valvoo
1) partioalusten turvallisesta liikennöinnistä leirialueen lähistöllä
2) alusten avustamisesta satamaan saapumisissa ja lähdöissä
3) teknisissä ongelmatapauksissa alusten rantaan saattamisessa
4) muiden vastaavien poikkeustilanteiden avustamisesta

Työtehtävät ja vastuut pestissä: Tehtävänäsi on toimia veneenkuljettajana osana Satahangan meriturvaa. Satahangan meriturvan tehtävänä on yleisestä meriturvallisuudesta huolehtiminen sekä meriohjelmapisteiden meriturvallisuudesta vastaaminen. Suunnittelussa on huomioitu, että useat ohjelmapisteet toimivat samanaikaisesti.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Mielellään aikaisempaa kokemusta veneenkuljettamisesta (Buster -tyyppiset veneet), merenkulkutaitoja ja vhf -pätevyys on eduksi, muttei välttämätön. Toivotaan myös mahdollisuutta osallistua rakennus- ja purkuleireihin.

Pestissä pääsee oppimaan: Meriturvallisuutta, veneenajotaitoja, vhf -viestiliikennettä.

Pestaajan yhteystiedot: Meriturva, Jari Päkkilä, jari.pakkila@partio.fi, p. 0400 790447

Talouden pestit

HR-päällikkö

HR-päällikkö

Pestin sijainti organisaatiossa: Satahanka XIII

Pestin pituus: 1 vuosi

Vapaaehtoisen rooli pestissä: Osaaja

Johdettavien määrä: 0

Työtehtävät ja vastuut pestissä: HR-johtamisesta ja siinä kehittymisessä kiinnostunut henkilö saa mahdollisuuden näyttää taitojaan vuoden 2018 mielenkiintoisimman meripartioleirin parissa! Satahankaa on tekemässä jo kymmenittäin vapaaehtoisia ja määrä kasvaa satoihin kevään 2018 aikana. Oletko sinä puosumme, joka pitää huolen kaikista käsistä kannella? Tehtävään Suomen Partiolaisten vapaaehtoisten tukemisen prosessin soveltaminen meripartioleiri Satahangalle.

Pestissä tarvittavat taidot tai kokemus: Odotamme sinulta perusteiden hallitsemista HR-toiminnasta sekä halua kerryttää henkilökohtaista osaamistasi HR-alalla. Partion tuntemus on eduksi, mutta ei välttämätöntä. Tehtävän vaatima ajankäyttö on n. 4 viikonloppua vuodessa ja 2-4 iltakokousta (etäosallistuminen onnistuu) kuukaudessa. Lisäksi tehtävä edellyttää jonkin verran työskentelyä valintasi mukaan joko etänä, livenä, yksin tai ryhmän kanssa.

Tarjoamme: 

Mahdollisuutta päästä kehittämään HR:n rakenteita ja järjestelmiä Suomen suurimmalle meripartioleirille, kesällä 2018!

Valmiin toimintamallin

Henkilökohtaista tukea ja verkostoja HR:n ammattilaisilta

Mahdollisuutta osoittaa kerryttämäsi osaaminen työelämälle ja/tai opinnoille relevantiksi osaamiseksi tai opintopisteiksi

Pestaajan yhteystiedot: Talousjohtaja Jari Hintsa, jari.hintsa@partio.fi, 050 304 3227 ja leirin varajohtaja Viljalmi Hätönen, viljami.hatonen@partio.fi, 040 762 1741

Ota yhteyttä

Kysymyksiä?