Scoutlägret Satahanka intar Rönnäs nästa vecka

 In Media

Allmänt

Satahanka XII anordnas 30.7.-6.8.2018 och förenar allt som allt 1339 scouter till Rönnäs i Lovisa, där lägervardagen är omringat med program med havet som huvudtema. Största delen av deltagarna är med hela lägret, men vissa kommer till exempel till lägret bara för veckoslutet. Det kommer deltagare runtom från hela Finland, men även från Frankrike, Tjeckien, Israel, England och Ryssland. Största delen av deltagarna är sjöscouter, men många av deltagarna deltar i lägret utan någon erfarenhet av sjöscouting eller scouting alls. Lägret byggs upp och lägervardagen drivs nästan enbart på frivillighetsarbete.

Transport

Ankomst till lägret sker en 30.7. ungefär mellan kl. 11-15 och kan orsaka mycket rusning på Kabbölevägen på grund av så mycket busstrafik. Ankomsten till lägret sker genom gemensamma bussskjutser. Avgång bort från lägret sker den 6.8. ungefär mellan kl. 9-15 och kan orsaka rusning på Kabbölevägen på grund av mycket busstrafik. Vi ber vänligen att undvika att använda Kabbölevägen under dessa tider eller att förbereda sig mera tid en planerat för att röra sig med fordomar på Kabbölevägen.

Lägerlivet

Lägervardagen består av varierande program från dag till dag. Under dagarna går man till olika programhelheter, var deltagarna får bekanta sig med till exempel på Östersjöns situation, vårda och renovera gamla båtar, segla och ut till havs med lite större fartyg, med kanoter och även öva sjöräddning. Under lägret anordnas även en “hajk”, med andra ord en liten vandring på 24h. Programmet är huvudsakligen inriktat för spejarscouter (12-15 år) och för explorerscouter (15-17 år). De äldre lägerdeltagarna spenderar sin lägervardag huvudsakligen i olika uppdrag, till exempel så möjliggör vuxna meningsfull program åt de yngre deltagarna, men vid sidan om de så anordnar man även program för vuxna. Under kvällarna så förenas alla deltagare för öppningsceremonin, lägerelden och sista kvällens avslutningsceremoni.

Lägerområdet

Satahangas lägerområde byggs upp under ett byggläger under tiden 24.-29.7. Då byggs det till lägerområdet till exempel programområden, ett café, flera offices, lunch- och middag ställen, uppträdande scen och lägerporten. Lägerområdet är somen liten by, var du hittar allt du kan behöva dig av. Till exempel så finns det lägersjukhus och -brandkår och även sjöräddningsenhet. Deltagarna sover för största delen i tält i sina så kallade lägerkårer. Elet från ett elenhet räcker inte till utan el produceras från ett kraftverk som är utlånat från försvarsmakten. För vatten så har man gjort en vattenpunkt längs Kabbölevägen, varifrån det leds med flera hundra meter vattensladd fram till sandstranden, var vi kommer att bygga upp en lägerbastu. Efter lägret så rivs allting ner under rivlägret mellan den 7.-9-.8. Hela lägerområdet städas efter lägret och målet är att inte lämna efter sig något som inte tillhör lägerområdet. Som enligt ett scout ordspråk så lämnar man efter sig i naturen bara två saker; inget och ett tack!

Nära lägerområdet finns det många områden som är viktiga för naturskyddet och dessa områden kommer att inringas med snöre, för att skydda dessa områden. Vi uppmanar även lägerdeltagarna att använda miljövänliga tvättmedel i duschen för att gynna naturen och miljön så mycket som möjligt.

Rörelse på området under lägrets gång

På grund av säkerhets- och praktiska skäl så under lägret får endast lägerdeltagarna vara på lägerområdet. Om du inte är en deltagare, kommer du tyvärr inte kunna komma till lägerområdet. Lägerområdet är tydligt markerat och i ingångarna till läger är bevakat hela tiden med bemanning.

Mera information hittar du från https://satahanka.fi/. Kontakt med personer som
jobbar med lägret får du via satahanka@partio.fi.
Du kan följa lägerlivet på social media genom hashtagen #satahanka och
#perillämerellä.
På instagram @satahankaxiii
På Facebook https://www.facebook.com/satahanka/

Foto: Tuomas Puurtinen / Finlands Scouter

Recent Posts
Ota yhteyttä

Kysymyksiä?